Privaatsuspoliitika

Isikuandmete Töötlemine:

Veebipoe estilette.ee isikuandmete vastutav töötleja on Estilette OÜ (registrikood 14919117) aadress arroli 14, Külitse, Tartumaa, Kambja vald tel +37253326377 ja e-post info@estilette.ee

Milliseid isikuandmeid ettevõttes töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • pangakonto number;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.

  • kauba kohaletoimetamise aadress;

Eesmärk miks kasutatakse isikuandmeid:

Inimese isikuandmeid kasutatakse et saaks hallata kliendi tellimust ja kauba kohaletoimetamist. Ostuajaloo andmeid, mida kasutatakse ostude kaupade ja teenuste ülevaate koosamiseks ning kliendieelistuste analüüsiks. Pangakonto numbreid kasutab ettevõtte kui tekib vajadus kliendile teha tagasimakse tellimuse tühistamise eest. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmed edastatakse veebipoe haldurile ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Juurdepääs isikuandmetele on ainult veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoega seonduvaid küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab erinevaid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmeid saab muuta ja teha parandusi klinditoe vahendusel.


Veebipood säilitab isikuandmeid seni, kuni klient avaldab soovi kliendi andmete kustutamiseks. Andmete kustutamise sooviavaldamiseks võtke ühendust info@estilette.ee. Andmeid, mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Estilette õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. Inimese isikuandmete töötlemine toimub ainuüksi kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.Kui klient soovib saada e-mailile kliendilehte/reklaamlehte siis peab ta kodulehel andma vastava nõusoleku. Kui klient on tellinud kliendilehe ja seda enam ei soovi siis tuleb võtta ühendust klienditoega.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@estilette.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).